Struktura katalogow

Struktura katalogow

Struktura katalogów

Struktura katalogów nie jest ściśle określona dla wszystkich. Zależy to głównie od pomysłu autora i planowanej wielkości rozpowszechnienia. W międzynarodowych katalogach, obok głównych kategorii znajduje się dział regionalny, a w nim lista kontynentów czy krajów. Katalogi polskie mechanicznie wzorowane na angielskojęzycznych najłatwiej chyba poznać po obecności działu Styl życia, odwzorowującego kategorię Style of life.

Struktura katalogow

Z punktu widzenia typowego użytkownika tradycyjny katalog stron www ma strukturę drzewiastą. Zawiera niewielką liczbę głównych kategorii, a każda z nich podkategorie (podkategorie bardzo rzadko posiadają swoje indywidualne podkategorie). Podkategorie zawierają krótkie charakterystyki segregowanych informacji oraz odpowiadające do nich hiperłącza, zestawionych czasami zbiorczo, czasami na oddzielnych podstronach.

Nie wszystkie katalogi musza mieć zablokowaną strukturę. W niektórych, lista kategorii głównych jest ustalona, w innych można zaproponować lub automatycznie utworzyć dowolną podkategorię.

– autor artykułu